NOVE IDEJE U 62 NAUČNA RADA I U POSLOVNOJ PRAKSI

Konferencije o ekonomskom razvoju i logistici

Sa preko 250 učesnika danas su na Panevropskom univerzitetu istovremeno održana dva međunarodna skupa – naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu  „EdaSol 2015“ i prva biznis konferencija „Dani logistike – Banja Luka 2015“.

  • Ovo je peta godina za redom u kojoj „EDASOL“ prezentuje rezultate istraživanja 115 autora iz dvadeset zemalja. Ovogodišnja tema posvećena je proizvodnji i uslugama, tehnologiji i inovacijama, logistici i lanacima snadbijevanja, u funkciji privrednog razvoja. Učesnici su dali preporuke za povećanje stope privrednog razvoja u zemljama jugoistočne Evrope, te optimizaciju politika u području novih tehnologija, proizvodnje i logistike, naglasio je profesor Sanel Jakupović, predsjednik Organizacionog odbora „EDASOL-a 2015“.

Šef Kancelarije američke Ambasade u Banjaluci Edvard Galager, koji je prisustvovao Konferenciji, istakao je da je EDASOL u seriji naučnih konferencija o ekonomskom razvoju u proteklih 5 godina pokazao koliko akademska zajednica može efikasno odgovoriti na ubrzan proces tranzicije u cijelom regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini.


Ispred ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS na skupu su istakli da su teme kojima se „EDASOL“ bavi veliki izazov, kako naučnim radnicima i istraživačima, tako i privrednicima i vladama u regionu, tj. kako i na koji način dovesti realni sektor industrije, energetike, ali i poljoprivrede, rudarstva i drugih privrednih grana u ravnopravnu poziciju na globalnim tržištima, u cilju postizanja pune konkurentnosti poslovnih subjekata, te povećanja stopa zaposlenosti, produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u privredi Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i cijelog regiona.

  • Taj zadatak nije nimalo jednostavan i svi mi skupa - vlade, univerziteti, instituti i privreda, trebamo dati svoj puni doprinos u postizanju ovih strateških ekonomskih ciljeva, rekao je pomoćnik ministra Zoran Savić.

 „EDASOL“ su u organizaciji kao partneri podržale institucije iz pet država, čiji predstavnici su takođe prisustvovali naučnom skupu:Tambovski državni univerzitet iz Rusije, Ekonomski fakultet iz Subotice, Ekonomski fakultet iz Rijeke, Jiatong Univerzitet iz Kine, Ekonomski fakultet Univerziteta FON iz Skoplja.
Jedna od preporuka Konferencije došla je od profesora Volfganga Bergera, poreskog eksperta Ministarstva  finansija Austrije, koji je istakao da PDV mora biti u harmoniji sa Evropskom unijom.

  • Dvije stope PDV-a ne mogu donijeti povećanje budžeta, dodao je Berger.

Prva biznis konferencija „Dani logistike – Banja Luka 2015“ sa glavnom temom „Upravljanje troškovima, povezivanje i optimizacija savremenih logističkih lanaca“ okupila je renomirane kompanije iz zemlje i regiona: Schmitz Cargobull, Scania BiH, Higer, Metalsistem BH, TimoCom, Advantis, Triangle, Mladeks pak, GMP enterijeri, Banjalučka pivara, Parkelj, Linde, Hypo i druge.

  • Cilj nam je bio upoznavanje, predstavljanje i povezivanje pravnih i fizičkih lica, vodećih eksperata, menadžmenta savremenih logističkih kompanija, logističkih servisa, jadranskih luka, špeditera, poslovne logističke zajednice, menadžmenta transportnih operatera, logističkih asocijacija, logističkih centara, komora regiona, sa predstavnicima renomiranih firmi iz zemlje i regiona, kazao je profesor Velibor Peulić, predsjednik organizacionog odbora Konferencije.

Tina Pandža, menadžer kompanije Timokom iz Njemačke koja se bavi pružanjem IT usluga u oblasti transporta i logistike, rekla je da je postoji velika potreba menadžera logističkih kompanija za različitim vrstama edukacije, te da je tako i došlo do saradnje sa Univerzitetom „Apeiron“.

Banja Luka, 23. oktobar 2015. godina                                          Služba za odnose sa javnošću

‹ prethodna strana