Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*


Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Kompetencije

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE "Nastavno-prevodilačkog studijskog programa ruskog jezika" proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti filologije ruskog jezika. Osnovne akademske studije treba da osposobe studente za profesionalni rad u oblasti nastave ruskog jezika, književnosti i kulture, kao i prevođenja sa ruskog (kao pravog međujezičkog prevoda) i na ruski jezik.

Sistemom obaveznih i izbornih predmeta iz oblasti šire slavistika (drugi slovenski jezik, maternji jezik) otvaraju se mogućnosti za rad u institucijama kulture. Osnovne akademske trogodišnje studije daju studentima dovoljan nivo teorijskih i opštih znanja koja omogućavaju prohodnost ka četvrtoj godini prvog ciklusa akademskih studija ruskog jezika.

Savladavanjem studijskog programa iz Ruskog jezika student stiče znanja u toj oblasti na nivou koji mu omogućuje aktivno vladanje ruskim jezikom, korišćenje stručne literature na ruskom i nekom od drugih slovenskih jezika, razumevanje i tumačenje književnoumetničkog teksta. On takođe razvija sposobnost da znanja iz rusistike kao uže naučne oblasti poveže sa širi kulturnim i društvenim kontekstom i stvori kritičko mišljenje o problemima u toj oblasti.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"