Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*


Ruski jezik :: Ciljevi sposobnosti

Filolozi, prevodioci i tumači proučavaju porijeklo, razvoj i strukturu jezika te prevode sa jednog jezika na drugi.

Ti poslovi uključuju:

 • proučavanje odnosa između starih, izvornih i modernih jezičnih skupina,traganje za porijeklom i razvojem riječi, gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata;
 • savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sistema, gramatike, riječnika i sličnih priručnika;
 • prevod sa jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika, jesu li pravni, tehnički i naučni radovi korektno prevedeni i da li su frazelogija i nazivi stila pisanog djela saopšteni u skladu sa pravilima jezika što je to više moguće;
 • razvijanje metoda za primjenu računara i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvalitet prevoda;
 • simultani i konsekutivni prevod sa jednog jezika na drugi posebno na konferencijama, sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika;
 • izradu studija i izvještaja;
 • srodne poslove;
 • nadzor ostalih saradnika

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"