Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*


Ruski jezik :: Kompetencije

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa "Ruski jezik" proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti filologije ruskog jezika. Osnovne akademske studije treba da osposobe studente za profesionalni rad u oblasti nastave ruskog jezika, književnosti i kulture, kao i prevođenja sa ruskog (kao pravog međujezičkog prevoda) i na ruski jezik.

Sistemom obaveznih i izbornih predmeta iz oblasti šire slavistika (drugi slovenski jezik, maternji jezik) otvaraju se mogućnosti za rad u institucijama kulture. Osnovne akademske studije omogućavaju dalje obrazovanje na magistarskim, specijalističkim i doktorskim studijama, te sticanje odgovarajućih kvalifikacija.

Postdiplomske akademske studije omogućavaju dalje obrazovanje na specijalističkim i doktorskim stidijama, kao i obrazovanje u drugim naučnim oblastima.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"