Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Nastavnička informatika :: Ciljevi sposobnosti

Program nastavničke informatike zasniva se na sledećim opštim principima koji utiču na obrazovne ishode:

 • Informatika je oblast koja se proteže znatno preko granica računarske tehnike. Pojedinačne discipline koje pokrivaju sa računarske nauke ne mogu da pokriju puni opseg predmeta koji čine informatički kurikulum;
 • Kompjuterske nauke svoje osnove baziraju na širokom mnoštvu različitih disciplina. Od studenata se zahtjeva da prihvate koncepte iz mnogih različitih naučnih disciplina i da nauče da integrišu teoriju i praksu;
 • Brza promjena računarskih nauka zahtjeva stalan uvid u promjene u kurikulumu;
 • Razvoj nastavnih programa uvažava primjenu ICT u pedagoškoj praksi i promjene u samoj pedagoškoj tehnologiji kao i znaćaj cjeloživotnog učenja;
 • Pored fundamentalnih znanja svi studenti stiču i određene ključne vještine;
 • Znanja su bazirana na međunarodnim iskustvima;
 • Edukacija uključuje profesionalnu praksu kao integralnu komponentu dodiplomskih studija;

Studenti bi trebali da su u stanju:

 1. Da koriste i procjenjuju alate za analizu edukativnog informacionog sistema u različitim obrazovnim ustanovama i interakcije sa njenim institucionalnim okruženjem;
 2. Da rade u specifičnim oblastima razvoja, implementacije i održavanja informacionih resursa obrazovnih ustanova i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast;
 3. Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u školama;
 4. Da poseduju samosvijest i etiku profesora i pedagoga;
 5. Da argumentuju principe koje elaboriraju u nastavi;
 6. Da odbrane iznešene nastavne sadržaje pred kritičkim ispitivanjem od strane auditorija;
 7. Da su pripremljeni za kontinuiran nastavni proces koristeči savremene pedagoške principe i savremene ICT tehnologije u nastavi.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"