Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Nastavnička informatika :: Ciljevi vještina

Studijski program kvalifikuje studente za stručan pedagoški rad profesora informatike na svim školskim nivoima osim univerzitetskog, za stručne poslove u poslovnom okruženju, kao i stručne poslove u firmama koje se bave informacionim tehnologijama (softverski, hardverski, mrežni i WEB inženjering, Internet service-providing i marketing).

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskim programima "Nastavničke informatike" su osposobljeni za zanimanja kao što su: 

(1) u stručnim primjenama: profesore informatike, komunikologe, sistem-analitičare i projektante informacionih sistema, softver-divelopere i WEB dizajnere, menadžere za održavanje informacionih sistema i računarskih mreža, eksperte edukativnih IS, stručne saradnike na istraživanju i planiranju.

(2) u poslovnim primjenama: menadžeri poslovnih informacionih sistema i informacionih sistema javne uprave, menadžeri poslovnih finansija i investicioni menadžeri, savjetnici za tržišno poslovanje u IT sektoru, menadžere kontrole kvaliteta.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"