Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Nastavnička informatika :: Ciljevi zanja

Bitno je napomenuti da adekvatno obrazovani profesori informatike imaju još jednu ključnu ulogu u savremenom pedagoškom procesu, osim što trebaju da predaju predmet "Informatika". Ta uloga se ogleda u promjeni cjelokupnog informacionog sistema i prateće tehnologije u školama, te metodičkom, didaktičkom i informatičkom mentorstvu pri informatizaciji ostalih predmeta i obrazovnih sadržaja u školama.

Ovaj posao mogu da obave isključivo profesori informatike koji su u okviru svog obrazovnog kurikuluma primili znanja vezana, kako za savremene informacione tehnologije, tako i opšta i specijalistička pedagoška znanja, te specifična uže-stručna znanja iz metodike informatike prema različitim predmetnim i tematskim sadržajima.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"