Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Nastavnička informatika :: Kompetencije

Kadrovske potrebe u oblasti "nastavničke" informatike su ogromne. Dosadašnja nomenklatura zanimanja, institucionalno definiše zanimanje "Profesor informatike". Društenu zapostavljenost ovog zanimanja dodatno komplikuju visoki zahtjevi profesionalne kvalifikacije koju karakterišu interdisciplinarna znanja i ravnopravno savladavanje znanja i kompleksnih vještina i tehnika praktičnog rada na računarskim i mrežnim sistemima.

U ovakvom vrijednosnom sistemu zanemarena je i istraživačka djelatnost vezana za informatizaciju cjelokupnog pedagoškog procesa, uvođenja "učenja na daljinu" (distance learning), "otvorenog učenja" (open learning) i "virtuelnih studija" (virtual studies), te implementacije savremene informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevnoj nastavi.

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE Studij nastavničke informatike orijentisan je na sticanje nastavnih, organizacionih i specifičnih stručnih kompetencija od strane studenata koje im omogućavaju vođenje nastavnog procesa za predmet"Informatika" u različitim školskim godinama osnovnih i srednjih škola, uvođenje informatičkih tehnologija u ostalim predmetima nastavnog plana, te implementaciju računarskih, mrežnih i softverskih tehnologija u informacionom sistemu škole u cjelini. Studenti će biti osposobljeni da u svojim radnim sredinama uvode sisteme "učenja na daljinu" (distance learning), sisteme "otvorenog učenja" (open learning), "virtuelnih studija" (virtual studies) i "cjeloživotnog učenja" (life-long learning).

Svoje osnovne kompetencije izgrađene tokom studija bit će u stanju da primjenjuju i u novim područjima edukacije (ostalo obrazovanje, stručno usavršavanje itd.) i da zadovolje potrebe i očekivanja različitih ciljnih grupa. Bit će osposobljeni da primjenjuju i razvijaju koncepte koji odgovaraju potrebama emancipacije različitih društvenih grupa uključujući i osobe sa posebnim potrebama.

Savladavanjem nastavnog programa studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već takođe i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za njegovu praktičnu i operativnu primjenu, te vještine neophodne za profesionalnu kvalifikaciju studenata.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"