Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Poslovna informatika :: Ciljevi sposobnosti

Nastavni program studija informatike karakteriše primjena i izučavanje naprednih i savremenih informacionih tehnologija koje predstavljaju vrh tehnološkog domena i čije savladavanje upotpunjuje kompetencije i vještine koje posjeduju diplomirani studenti na ovom studijskom programu.

Studenti su osposobljnjni za:

 • Interoperabilnost;
 • Objekt-orjentisano programiranje;
 • Korištenje sofisticiranih i intuitivnih API - aplikacionih programskih modula (Aplication Program Interface) za naprednu komunikaciju korisnika sa kompjuterskim sistemom;
 • Relacione baze podataka (RDBMS)
 • Kompleksno uvezani "embedded" sistemi;
 • World Wide Web i njegove primjene;
 • Internet orjentisane i hardverski transparentne mrežne (networking) tehnologije;
 • Grafika i multimedija;
 • Interaktivan karakter računarskih tehnologija (Human-Computer Interaction);
 • Softverska sigurnost;
 • Tehnologije zaštite, enkripcije i bezbjednosti softvera;
 • Različiti aplikacioni domeni i distribuirane obrade;

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"