Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Poslovna informatika :: Ciljevi vještina

Diplomirani studenti studijskog programa "Poslovne informatike" (Inženjering informacionih tehnologija) posjeduju vještine upravljanja složenim informacionim tehnologijama koje obuhvataju hardversku i softversku komponentu i koje su bazirane na razumjevanju interakcije ovih komponenti u složenim informacionim sistemima. Studenti su osposobljeni da brzo preuzimaju i dalje razvijaju složene računarske "interfejse", te da u različitim programskim i aplikativnim okruženjima dizajniraju i kreiraju sofisticirane programske proizvode, grafičke i multimedijalne proizvode i da obezbjede interakciju između različitih proizvoda.

Posebna je sposobnost studenata da efikasno pretražuju i disemeniraju baze znanja na multimedijalnim i mrežnim medijima, te da obezbijede neposrednu upotrebnu vrijednost tiz znanja.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti Fakulteta informacionih tehnologija su osposobljeni za prestižna zanimanja kao što su: sistem-inženjeri i sistem-administratori, sistem-analitičari i projektanti informacionih sistema, softver-diveloperi i programeri aplikativnog softvera, WEB dizajneri i programeri, administratori računarskih mreža, menadžeri poslovnih informacionih sistema i informacionih sistema javne uprave, administratori proizvodnih IS. menadžeri poslovnih finansija i investicioni menadžeri, savjetnici za tržišno poslovanje u oblasti IT sektora, menadžere kontrole kvaliteta, stručne saradnike na istraživanju i planiranju.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"