Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Poslovna informatika :: Deskriptori studija

Računarski stručnjaci obavljaju poslove istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računara (poput računara za potrebe u arhitekturi i dizajnu), razvoj uređenja podataka i baza podataka, algoritama, umjetne inteligencije, računarskih jezika, komunikacije sa podacima i robotike; ocjenjivanje, planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene; kreiranje, pisanje, testiranje i održavanje računarskih programa; izradu stručnih radova, dokumentacije i priručnika.

Ti poslovi mogu uključivati i nadzor nad ostalim radnicima.

Projektanti računarskih sistema, sistem inžinjeri i programeri istražuju, poboljšavaju ili razvijaju računarske koncepcije i operativne metode, savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu, te pišu, testiraju i održavaju računarske programe u skladu sa potrebama korisnika računarskih sistema.

Ti poslovi uključuju:

 • istraživanje načela i operativnih postupaka računara i sistema koji se temelje na računarima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka, planiranje, projektovanje, te upravljanje procesima i proizvodnjom;
 • razvijanje i održavanje sistematske programske podrške, uvođenje baza podataka te algoritama, umjetne inteligencije i robotike;
 • praćenje tehničkog razvoja računara, vanjske opreme, računarskih metoda i programske podrške, njihovih mogućnosti i ograničenja, te doprinos tom razvoju;
 • održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka, kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka;
 • oblikovanje, pisanje, održavanje i osavremenjavanje sistemske programske podrške;
 • projektovanje, uspostavljanje računarskih mreža i upravljanje njima;
 • razvoj boljih metoda i instrumenata, uključujući i računarske jezike, za pisanje, dokumentiranje i održavanje sistemske programske podrške;
 • analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške, imajući u vidu i potrebe daljeg razvoja, te pripremu analiza isplativosti;
 • izradu programskih specifikacija, izvještaja i priručnika sa upustvima u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške;
 • proučavanje namjene korisničkih programa, zahtjeva za izlaznim podacima, prirode i izvora ulaznih podataka, unutrašnjih provjera i drugih potrebnih kontrola, zajedno sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti;
 • pripremu detaljnog logičkog dijagrama tokova i određivanje redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu;
 • Izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u mašinskom kodu, programskom prevodiocu ili nekom jeziku visokog nivoa, testiranje programa i uklanjanje grešaka;
 • održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija, odnosno sastava opreme;

Ostali računarski stručnjaci obavljaju poslove:

 • vođenja projekata izgradnje informacionih sistema uključujući njihovo aktiviranje;
 • vođenje organizacionih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih informacionih sistema, te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu sa potrebama i razvojem preduzeća ili ustanova;
 • vođenje organizacionih jedinica za elektronsku obradu podataka;
 • savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije, odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba

 

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"