Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Ciljevi sposobnosti

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti bankarstva, finansija i trgovine osposobljeni su za obavljanje sljedećih poslova: menadžeri u bankarstvu, menadžeri za trgovinu i izvozne poslove, menadžeri špedicije, logistike i osiguranja, menadžeri turizma i hoteljerstva, menadžeri–rukovodioci u svim nivoima poslovnog, finansijskog, institucionalnog i korporativnog organizovanja, menadžeri revitalizacije i reinžinjeringa finansijskih ustanova i preduzeća u krizi, menadžeri razvoja projekata i investicioni menadžeri, analitičari i savjetnici za malo preduzetništvo, trgovinu i poslovne inkubatore, menadžeri poslovnih informacionih sistema, eksperti računovodstvenog menadžmenta i menadžeri poslovnih finansija, savjetnici za tržišno poslovanje, poreze i berzansko poslovanje, menadžeri razvoja novih proizvoda i razvoja ekspertnih timova, menadžeri zaštite okoline, menadžeri kontrole kvaliteta, marketolozi, stručni saradnici na istraživanju i planiranju, te savjetnici za kontrolu i reviziju tržišnog poslovanja.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"