Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment bankarstva, finansija i trgovine :: Ciljevi vještina

Obrazovni ishodi bi trebali studentima bankarstva da daju opšte vještine da formulišu:

 • Pitanja koja se odnose na pozadinu problema; 
 • Istraživačka pitanja; 
 • Metodologiju rješavanja problema 
 • Analizu problema 
 • Zaključke vezane za elaboriranje problema 
 • Preporuke vezane za rješavanje problema 
 • Izvore za dalju elaboraciju problema 
 • Orkestriranje i harmoniziranje timova koji rješavaju problem 
 • Prezentaciju problema i komunikaciju u vezi sa problemom 

Na osnovu obrazovnog profila menadžera i menadžera specijaliste bankarstva, finansija i trgovine, u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u malim i srednjim bankama i drugim finansijskim ustanovama i institucijama, kao i različitim tipovima trgovačkih organizacija u domenu maloprodaje i veleprodaje, za rad u uvozno-izvoznim trgovačkim preduzečima, korporacijama i velikim poslovnim sistemima koji dio poslovanja ostvaruju u domenu finansiranja, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim agencijama, javnim ustanovama, berzama i brokerskim agencijama.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"