Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment javne uprave :: Ciljevi sposobnosti

Studenti bi trebali da su u stanju:

  • Da koriste i procjenjuju alate za analizu javnih institucija, upravnih organa i organizacija i njihovog društvenog i institucionalnog okruženja;  
  • Da rade u specifičnim oblastima djelatnosti organa uprave i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast;  
  • Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u domenu uprave   
  • Da poseduju samosvijest  
  • Da argumentuju principe koje koriste u pronalaženju rješenja za probleme uglavnom na operativnom i taktičkom nivou;  
  • Da odbrane predloženo rješenje;  
  • Da su pripremljeni za donošenje odluka uglavnom na operativnom i taktičkom nivou.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"