Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment javne uprave :: Ciljevi vještina

Na osnovu obrazovnog profila menadžera i menadžera specijaliste javne uprave, u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u specijaliziranim marketing agencijama, konzultantskim agencijama, organima lokalne uprave i organima državne uprave, javnim ustanovama, nevladinim i neprofitnim organizacijama, političkim organizacijama, agencijama koje se bave odnosima sa javnošču, te firmama koje se bave informacionim tehnologijama.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti javne uprave na studijskom programu javne uprave osposobljeni su za prestižna zanimanja: menadžeri državne uprave, administratori institucionalnih sistema i sistema javne uprave, budžetski eksperti i menadžeri javnih finansija, menadžeri odnosa s javnošću, menadžeri kadrovskih poslova, komunikolozi i medijski analitičari, sistem-analitičari i menadžeri-projektanti informacionih sistema javne uprave, menadžeri obrazovanja, kulture i umjetnosti, menadžeri–savjetnici političkih partija, eksperti za Evropsku uniju.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"