Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment javne uprave :: Deskriptori studija

U studijskom programu "Menadžment javne uprave" obrazuju se stručnjaci u oblasti javne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova sa upravnim ovlaštenjima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove koji se odnose na lična stanja građana, udruženja građana, popisa birača, upravni postupak, nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostepeni upravni postupak, u skladu sa djelokrugom rada pojedinoga tijela državne uprave ili kancelarije.

Ti poslovi uključuju:

  • poslove propisane zakonom o upravnom postupku; 
  • rješavanje predmeta u prvom i drugom stepenu upravnog postupka; 
  • organizovanje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa; 
  • srodne poslove u skladu sa djelokrugom rada pojedinog tijela državne uprave; 
  • izradu propisanih javnih isprava; 
  • nadzor zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"