Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Preduzetnički menadžment :: Ciljevi sposobnosti

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti poslovne ekonomije na studijskom programu preduzetništva su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • menadžeri–rukovodioci u svim nivoima poslovnog i korporativnog organizovanja,
 • menadžeri revitalizacije i reinžinjeringa preduzeća u krizi,
 • menadžeri razvoja projekata i investicioni menadžeri,
 • analitičari i savjetnici za malo preduzetništvo i poslovne inkubatore,
 • menadžeri poslovnih informacionih sistema,
 • eksperti računovodstvenog menadžmenta i menadžeri poslovnih finansija,
 • savjetnici za tržišno poslovanje,
 • poreze i berzansko poslovanje,
 • menadžeri razvoja novih proizvoda i razvoja ekspertnih timova,
 • menadžeri kontrole kvaliteta,
 • marketolozi,
 • stručni saradnici na istraživanju i planiranju, te savjetnici za kontrolu i reviziju tržišnog poslovanja.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"