Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Studijski programi

(1) Preduzetnički menadžment (3) Menadžment javne uprave

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine  
 


Izborni program Fakulteta poslovne ekonomije:

Finansijska i poslovna matematika, Krizni menadžment / revitalizacija i obnova preduzeća, Krizni menadžment / upravljanje konfliktima, Upravljane promjenama, Tehnološka predviđana i inovativno preduzetništvo, Proces rađanja i inkubacije novih ideja, TQM – Menadžment kvaliteta, Osnivanje i vođenje malog preduzeća, Poslovni plan, Strateški menadžment, Teorija tržišta, Menadžment nabavke, Istraživanje političkog tržišta, Osobine naroda, Socijalna ekologija, Menadžment kulture, Poslovna korespodencija, Neprofitni menadžment – upravljanje nevladinom organizacijom, Geopolitika – svjetski procesi globalizacije, Menadžment rizika, Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Ispitivanje ponašanja potrošača i kupaca, Intelektualni kapital (ekonomija znanja), Poslovna partnerstva, Razvoj i izgradnja tima (radne grupe i timski rad), Holistički menadžment, Teorija kompleksnosti, Marketing menadžment lične prodaje, Menadžment obrazovanja, Menadžment poslovne logistike i špedicije, Menadžment turizma, Menadžment hotelijerstva, Menadžment javnih nabavki, Carinski menadžment i carinske politike.

 
  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"