Web ApeironFAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Profesor ruskog jezika - diplomirani filolog – prevodilac

Profesor ruskog jezika i književnosti –diplomirani
filolog – prevodilac


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEMenadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
( IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja
organizuje:

I Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

EKOLOŠKA BEZBJEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTUI Scientific Conference with international participation

ECOLOGIC SAFETY IN POSTMODERN ENVIRONMENT


26 - 27. juni 2009. godine

Banja Luka, RS, BiH

Oblasti razmatranja

 • Istraživanje i tehno-razvoj u oblasti eko-bezbjednosti
 • Zagađivači radne i životne sredine
 • Kvalitet i integrisani sistem eko-menandžmenta
 • Metrologija i ISO standardi u zaštiti životne sredine
 • Pravno-ekonomski aspekti u eko-bezbjednosti
 • Nauka i znanje u funkciji kvaliteta životne sredine
 • Komunikaciona kompetetnost u zaštiti životne sredine
 • Informacione tehnologije u kvantifikaciji uticaja na radnu i životnu sredinu
 • Eko-bezbjednost hrane i vode u životnom ambijentu
 • Ekološko obrazovanje i etički pristup o razrešenju problema
 • Eko-bezbjednost u funkciji zdravlja i kvaliteta života
 • Eko-turizam i biodiverzitet kao resursi zemlje
 • Upravljanje otpadom u urbanim sredinama
 • Upravljanje NHB rizicima u vanrednim situacijama
 • Upravljanje rizikom u transportu opasnog tereta
 • Reinženjering procesa – nov prilaz rekonstrukciji organizacije eko-bezbjednosti
 • Sredstva i oprema u sistemu zaštite životne sredine
 • Informisanje javnosti iz oblasti eko-bezbjednosti
 • Ostala pitanja, od značaja za kvalitet zaštite i unapređenja životne sredine

 

Fields of consideration

 • Research and techno-development in the field of eco-safety
 • Contaminants of working and social environment
 • Quality and integrated system of eco-management
 • Metrology and ISO standards in the protection of social environment
 • Legal-economic aspects in eco-safety
 • Science and knowledge in the function of social environment quality
 • Communicational competence in environment protection issues
 • Information technologies in quantification of influence on working and social environment
 • Eco-safety of food and water in life ambience
 • Ecologic education and ethical approach to problem-solving issues
 • Eco-safety in the function of health and life quality
 • Eco-tourism and biodiversity as country resources
 • Urban environment waste managing
 • NHB risks management in extraordinary situations
 • Risk management in hazardous load transport
 • Process reengineering – new approach to reconstruction of eco-safety organization  
 • Means and equipment in the system of environment protection issues
 • Informing of public on eco-safety
 • Other issues significant for protection quality and advancement of social environment


 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Generalni sekretar Evropske akademije nauka u poseti Panevropskom univerzitetu “Apeiron"

Kompletna vest

Biblioteka Univerziteta Apeiron
Izborni program
Kompletna vjest

Izložba “Knez Pavle Karađorđević Kraljevski namjesnik 1934-1941.god.

ni prograavni

Kompletna vest


Holistički menadzment


Kompletna vest

Željko Blagojević,od Banja Luke do Kosova


Kompletna vest

Kuća izlazećeg sunca

domrad
Kompletna vest

Svečana akademija povodom
dana UniverzitetaKompletna vest

Konkurs za postdiplomske studije


Kompletna vest
Sportske igre


Kompletna vest