Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

Aktuelno

Fakuktet poslovne ekonomije

STUDENTI PANEVROPSKOG UNIVERZITETA U POSJETI FON-u

Studenti Fakulteta poslovne ekonomije sa svojim profesorom Draganom Kolevom ,18. aprila, posjetili su kolege na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Domaćini su predstavili način na koji radi njihova visokoškolska ustanova i organizovali sadržajan program za goste iz Banje Luke.

  • Prisustvovali smo predavanju na temu Ekološki menadžment, koje je održala profesorica FON-a Nataša Petrović, te smo sa vrijednom beogradskom studentskom ekipom razmijenili iskustva iz ove, ali i drugih oblasti, kazao je Rajko Zgonjanin, student prve godine Fakulteta poslovne ekonomije. Rajko je dodao i to da su studenti u Beograd otišli zahvaljujući podršci menadžmenta Univerziteta i njihovog dekana, profesora Sanela Jakupovića.

Inače, Panevropski univerzitet “Apeiron” i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, partneri su još od 2010. godine, kada su potpisali sporazum o saradnji.

  • Treba njegovati bilo kakvu mogućnost koja podrazumijeva razmjenu znanja, ali i želju za još čvršćom saradnjom ova dva fakulteta. Budući da su FON i Fakultet za poslovnu ekonomiju srodnih oblasti, veoma je važno sagledati pristup tim naukama iz drugih perspektiva i uvidjeti koje su to dobre politike koje treba primijeniti i u svom radu, naglasila je Sara Racić, predsjednik Studentske organizacije FON-a.

Studenti su u okviru posjete obišli i sva zanimljiva mjesta u Beogradu, a u skorom narednom periodu preuzeće ulogu domaćina, kada će ugostiti studente koji su im priuštili sjajan boravak u srbijanskoj prestonici.

20. april 2016. godina                                                                                              Služba za odnose sa javnoću  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerKonkurs KMSZTS za dodelu finasijskih sretstava za školovanje članova komore

Saznajte više... 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"


BESPLATAN PRISTUP SISTEMU UČENJA NA DALJINU OD ŠKOLSKE 2015/16.

LEARNING CUBES 4.0
Sistem učenja na daljinu i ostali elektronski servisi
Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" prvog i drugog ciklusa studija od školske 2015/16. godine obezbijeđen je puni pristup Sistemu učenja na daljinu. Pristup Sistem učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine. Izuzetno je koristan sudentima koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati pojedinim predavanjima. Na ovaj način ne propuštaju nastavu, naprotiv, svi nastavni materijali dostupni su na jednom mjestu uz mogućnost premotavanja video materijala...
Svaki student u Sistemu učenja na daljinu može da pristupi multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Sva predavanja su snimljena u video obliku kojima student pristupa putem računara.

TIPOVI MATERIJALA U SISTEMU UČENJA NA DALJINU

Studenti pristupaju zaštićenim resursima Sistema učenja na daljinu koristeći korisničko ime i lozinku koji su, kao zaštićen podatak upakovan u koverti, dobili prilikom upisa. Sa korisničkim imenom i lozinkom student pristupa svim akademskim elektronskim servisima koji su razvijeni na Panevropskom univerzitetu među kojima su:

Jednom dodijeljeno korisničko ime i lozinka ne mijenjaju se u toku ukupnog školovanja na Panevropskom univerzitetu, osim u izuzetnim okolnostima kada student može da podnose zahtjev za promjenu pristupnih podataka ili za ponovljenu štampu (ponovljeno štampanje pristupnih podataka naplaćuje se prema Pravilniku o visini naknada i cijeni usluga).
Takođe, aktivacijom naloga student dobija profil sa funkcionalnošću foruma (komunikacija između pojedinaca i grupa), učestvovanje u elektronskim anketama, kao i jedinstveni sistem elektronske pošte putem kojeg će biti informisan o svim bitnim stvarima vezanim za studiranje.

ISKORISTITE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE SERVISE KOJI STUDIRANJE ČINE KVALITETNIJIM, LAKŠIM I ZANIMLJIVIJIM, GDJE UČENJE NIJE OGRANIČENO VREMENOM I MJESTOM.

Uspješan rad želi vam Panevropski univerzitet "APEIRON"!

*Prema pravilniku o zaštiti privatnosti i zaštiti autorskih prava Panevropskog univerziteta "APEIRON", student je dužan da pristupne podatke kao i podatke koji se nalaze unutar sistema učenja na daljinu drži u tajnosti i ne distribuira ih drugim licima, u protivnom će protiv njega biti poduzete zakonske mjere regulisane Pravilnikom učenja na daljinu i Ugovorom o studiranju.