Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET PRAVNIH TEHNOLOGIJA
*PRAVO JE UNIVERZALNO*


Poslovno pravo :: Kompetencije

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE studijskog programa "Poslovnog prava" proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti poslovnog prava koji podrazumjevaju poznavanje poslovnog, normativnog, pravnog, institucionalnog i društvenog okruženja kako bi studenti mogli da koriste respektivne pravne i druge instrumente razumjevajući parametre poslovne organizacije, upravnog okruženja i identifikujući uticaje ovih elemenata na pravni status, organizaciju i institucionalnu izgradnju svojih privrednih i poslovnih organizacija i asocijacija.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje pravnih instituta i upravnih funkcija, tipove pravnih poslova i upravnih operacija, specifičnosti različitih tipova i veličina poslovnih organizacija, javnih organa, organizacija i institucija, upravnih i administrativnih poslova, različitih sektora privrede i uprave i da povežu ove faktore sa ključnim parametrima poslovanja privrednih subjekata. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u poslovnim, pravnim, upravnim, administrativnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješnu izradu i upravljanje pravnim aspektima poslovanja preduzeća, pravnim aktima, administracijom, planiranje, kontrolu i reviziju tržišnog poslovanja i administrativne organizacije.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za poslovnu logistiku, administrativni proces i proces normativne i pravne izgradnje, kao što su: špedicija, administrativno poslovanje, nomotehnika, retorika, pravna dokumentaristika, tehnologija i inženjering primjenjeni u poslovnim, pravnim i upravnim oblastima, razumjevanje tehnološke pozadine administrativnih procesa i veza sa istraživanjem javnog mnijenja, tehnološka predviđanja, socijalna i marketing psihologija i komunikologija i statistički metodi i alati.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"