Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Drumski saobraćaj i transport :: Izvori izbornog programa

Obavezni, izborni i fakultativni program, zajedno čine jedinstven studijski program akademske godine studija. Student je dužan da obaveznim predmetima studijskog programa kojeg je upisao i izbornim programom za kojeg se opredjelio, ostvari najmanje 60 ECTS bodova u školskoj godini. (član 56 Statuta)

Student Panevropskog univerziteta, tokom jedne školske godine, po svim programskim i studijskim osnovama (redovni program, izborni program, fakultativni program, diferencijalni program) ne može steči više od 75 ECTS kredit-bodova. (član 56 Statuta)

Izborni i fakultativni program studija predstavlja dio Nastavnog plana i programa Fakulteta i Univerziteta.
Student dizajnira izborni program i po tom osnovu stiče ECTS bodove iz više izvora:

 • polaganjem izvornih izbornih predmeta koji su specifični i planirani u svakoj studijskoj grupi;
 • polaganjem predmeta (obaveznih i izbornih) iz kompatibilnih studijskih grupa;
 • komisijskim priznavanjem ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama;
 • izradom i odbranom seminarskih i drugih studentskih radova;
 • izradom i objavljivanjem radova u relevantnim stručnim i naučnim publikacijama;
 • referati ili koreferati na stručnim i naučnim skupovima;
 • radna i stručna praksa u preduzećima, agencijama i ustanovama;
 • klinička i laboratorijska praksa u odgovarajućim ustanovama;
 • učešćem u radu na stručnim ili naučno-istraživačkim projektima;
 • autorstvom u inovacijama i patentima ... koji su zvanično priznati odn. certificirani;

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"