Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Ciljevi sposobnosti

Oblast zapošljavanja profesora fizičkog vaspitanja:

 • Školske ustanove i druge ustanove koje formalno i neformalno educiraju polaznike;
 • Upravljanje, saradnja i savetovanje u sledećim organizacijama: samo-organizovane grupe, sport lica sa posebnim potrebama (invalidi i sl.), rekreativne grupe u slobonom vremenu, korporativni sport, fitnes centri;
 • Turizam,   sportski   savezi,   sportski   objekti, 
 • Sportska i zdravstvena politika
 • Stručno-upravljačke funkcije u savezima i klubovima do internacionalnih sportskih organizacija;
 • Sportske upravljačke djelatnosti u regionalnim institucijama;
 • Trenerski položaji u području vrhunskog sporta, prestižnog sporta, zdravstvenog sporta;
 • Trenerski položaji u području velnesa, rekreacije, omladinskog sporta;
 • Sportsko novinarstvo (zasnivanje specifično trenažnih informacija);
 • Funkcije u regionalnim i lokalnim  sportskim institucijama (referenti za sport i sl.);

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"