Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Ciljevi zanja

Studije sportskih nauka orijentisane su na sticanje glavnih sportsko-naučnih, nastavnih, organizacionih i specifičnih trenažnih kompetencija od strane studenata.

Takođe u okviru dodiplomskih studija završeni studenti bit će osposobljeni da se suoče, na osnovu načela sportskonaučnog saznanja, sa inicijativama koji povezuju zdravlje i sport i da rješavaju probleme sportske prakse.

Svoje osnovne kompetencije izgrađene tokom studija bit će u stanju da primjenjuju i u novim područjima sportske prakse i da zadovolje potrebe i očekivanja različitih ciljnih grupa. Bit će osposobljeni da primjenjuju i razvijaju koncepte koji odgovaraju potrebama emancipacije različitih društvenih grupa uključujući i osobe sa posebnim potrebama.

Studenti dobijaju i osnovna znanja iz pedagogije, metodologije, didaktike i psihologije sa primjenom na specifičnosti prenošenja znanja u oblasti sportskih nauka.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"