Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Deskriptori studija

Profesori sporta izrađuju operativne odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradu okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička dostignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

 • odgojno-obrazovno planiranje i programiranje;
 • izradu operativnih odgojnoobrazovnih planova i programa;
 • pripremu za poučavanje;
 • pisanje priprema sa jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika;
 • pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;
 • poučavanje osnovnih znanja u jednom ili više predmeta;
 • vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi sticanja cjelovite slike svijeta;
 • osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i lični sistem mišljenja;
 • poticanje razvoja učenikove posebnosti;
 • razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;
 • ocjenjivanje učeničkih dostignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovom napredovanju;
 • obavještavanje roditelja o učeničkim dostignućima i saradnju sa roditeljima;
 • osvrt i ocjenu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;
 • održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad sa učenicima;
 • vođenje razredne evidencije i administracije i dr.,
 • druge srodne poslove;
 • sudjelovanje u obrazovnom istrživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • organizovanje ekskurzija i izleta i dr.;
 • nadzor drugih saradnika.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"