Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Sportski menadžment :: Ciljevi sposobnosti

Menadžeri u sportu zauzimaju slijedeće funkcije, odn. obavljaju sljedeće poslove: predsjednik i član Upravnog odbora, direktor kluba, rukovodilac različitih sektora sportske organizacije (uključujući i finansije), šef trenera, direktor, organizator i medijator sportskih takmićenja i sportskih manifestacija, itd. Sportski menadžeri takođe trebaju da rukovode sportskim objektima, te organizacijama i objektima u sportskim-kolaterarnim djelatnostima i djelatnostima iz šire oblasti fizičke kulture (rekreacija, wellness itd).

Studije sportskog menadžmenta su namenjene za upravljačke i organizacione funkcije u sportskim organizacijama kao što su: funkcije upravljanja i rukovođenja, podrška stručnim procesima, koučing, administracija, planiranje i razvijanje koncepcija:

 • Funkcije i položaji u sportskim organizacijama u nacionalnim i međunarodnim okvirima (savezi, komercijalne sportsko-rekreativne i zdravstvene organizacije, turističke organizacije);
 • Analiza i optimizacija organizacionih i komunikacionih struktura u sportskim organizacijama;
 • Funkcije u oblastima:
 • Zdravstvo i velnes: upravljanje i kontrolisanje
 • Sport i privreda: rad u industriji sportske opreme, sport u preduzećima, sport u slobodnom vremenu, zdravstveni sport;
 • Sport i politika: saradnja u razvoju sportova i njihovih nacionalnih i internacionalnih organizacija
 • Sportski turizam: planiranje, organizovanje, klubovi, hoteli itd.
 • Sport slobodnog vremena (rekreacija): planiranje, organizovanje, animacija itd.
 • Trenažni procesi: planiranje, organizovanje, razvoj itd.
 • Podrška/logistika sportista i timova. Treniranje timova u sportskim sistemima.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"