Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Sportski menadžment :: Ciljevi vještina

Svršeni studenti "Menadžmenta u sportu" posjeduju takođe primarne sportske vještine obzirom da u toku studija moraju završiti dva obavezna sportska modula (u 5 i 6 semestru) u kojima biraju dvije sportke grane ili bar četiri sporta u okviru kojih savladavaju osnovne i napredne tehnike, taktiku, fizičku pripremu i trening datih sportova (grana), te moraju da postignu propisane rezltate za prolaznu ocjenu.

Pored ovih uže-sportskih kompetencija u domenu vještina, studenti "Menadžmenta u sportu" posjeduju i vještine i kompetencije vezane za menadžment, ekonomiku, organizaciju, odnose sa javnošću, upravljanje ljudskim resursima i dr., bitne za njihovu primarnu struku.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"