Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Sportski menadžment :: Deskriptori studija

Sportski menadžeri obavljaju poslove koji uključuju posredovanje i rukovođenje. Ova grupa obuhvata zanimanja direktora sportskih klubova i sportskih organizacija sa malim brojem zaposlenih sa područja sportskog obrazovanja, zdravstva, rekreacijskih, kulturno-sportskih djelatnosti te u svoje ime ili u ime vlasnika planiraju, organizuju, vode i kontrolišu djelatnost sportskog kluba odn. organizacije.

Ti poslovi uključuju:

 • planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovanja;
 • procjenu prihoda i rashoda;
 • pregovore sa dobavljačima, korisnicima i drugima;
 • planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i finansijskih sredstava i rada osoblja;
 • vođenje dnevnih poslova;
 • izvještavanje vlasnika, ako postoji;
 • srodne poslove;
 • planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu u djelatnostima sporta, rekreacije i priredaba;
 • nadzor ostalih radnika

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"