Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Sportski trener :: Ciljevi vještina

Opšti kvalifikacioni profil implicira studije koje su naučno orijentisane na glavne komponente motornih aktivnosti: a) sportsku delatnost/profesiju, b) sportski trening (trenažni sistem), i c) sportska takmičenja.

Polazi se od naučno utemeljene sportsko-naučne discipline - nauke treninga (kao primenjene interdisciplinarne humanističke nauke) koja je orijentisana ka jačanju i/ili razvijanju relevatnih naučnih osnova/saznanja svrsishodnih sportskih aktivnosti na svim relevantnim područjima (vrhunski prestižni sport - prestižni sport – rekreativni sport - sport slobodnog vremena - sport za specifične cilje grupe – onesposobljena lica - školski sport - sport za stare) i koja predstavlja centralnu liniju studija.

Kao kriterijum ove linije studija uzimaju se vodeći trenažno-naučni aspekti svrsishodnosti, planskog pristupa i sistematičnosti u procesima adaptacije ljudi na sportske stimulanse tokom treniranja.

Studenti izučavaju teoriju, tehniku, taktiku i metodiku izabranih sportova i trenažni proces u izabranim sportovima. Student takođe ima trenažnu praksu u izabranom sportu.

Student ukupno ima po 3 semestar-časa u petom i šestom semestru u okviru sportske specijalizacije što čini 120 kontakt-časova u toku završne treće godine studija.

Student specijalizira ukupno 4 sportske discipline sa 120 kontakt-časova. Kontakt časovi ne obuhvataju trenažnu praksu izabranih sportskih disciplina koja se zasebno programira u okviru nastavnog programa.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"