Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Studijski programi

(1) Sportski menadžment (2) Sportski trener


(3) Pedagoško-nastavni studijski program u sportu  
 

OSNOVNI RAZLOZI ZA OSNIVANJE OVOG VRSTA STUDIJA

  • Nedostatak ulaganja u obrazovni kompleks fizičke kulture sa ugrađenom razvojnom komponentom, kako bi se sportskim obrazovanjem pratili globalni trendovi;
  • Nezadovoljene kadrovske potrebe u oblasti fizičke kulture, sporta i djelatnosti vezanih za sport;
  • Institucionalna manjkavost nomenklature zanimanja i etabliranog školskog sistema u sportu, a posebno za zanimanja sportskog trenera i sportskog menadžera.

Zbog toga je cijeli niz zanimanja u sportu ostao zanemaren i nerazvijen, a cijeli niz vrhunskih sportista, nakon završene sportsko i takmičarske karijere, nije na pravi način mogao primjeniti svoje znanje, sposobnosti i iskustvo u funkciju sporta, jer im nedostaje formalno obrazovanje, koje se ne bazira samo na ličnom iskustvu.

Stihijski razvoj ključnih naučnih disciplina u nauci o sportu: sportska strategija i taktika, sportske igre, nauka treninga, didaktika i metodika sporta, teorija i praksa takmičenja itd.

Pojedini vidovi sporta kao što su školski, rekreativni, amaterski, profesionalni i vrhunski sport, sport ciljnih grupa i sport osoba sa posebnim potrebama, radno-terapijski sport, wellness, sportski turizam, adrenalinski odn. ekstremni sport i drugi oblici masovnog vježbanja nisu sistematski organizovani i proučavani.


NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST
Fakultet je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko-medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ritmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabranim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.
  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"