Web Apeiron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


FAKULT POSLOVNE
EKONOMIJEMenadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
IT inženjering


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija


FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja

U periodu od 11. do 13. juna 2008 godine u posjeti Akadamiji nauka i umjetnosti Republike Srpske bio je dr Gilbert Fajl, Sekretar Evropske akademije nauka. U svom trodnevnom posjetu Banja Luci dr Gilbert Fajl održao je razna predavanja, okrugle stolove te sastanke sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske. Dr Gilbert Fajl je takođe posetio i naš Univerzitet te se sastao sa rektorom, dekanima i menadžmentom Univerziteta.
Pismo zahvale Sekretara Evropske akademije nauka

<< Početna