Web Apeiron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


FAKULT POSLOVNE
EKONOMIJEMenadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
IT inženjering


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija


FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja


Biblioteka Univerziteta Apeiron


Na Panevropskom univerzitetu APEIRON počela je sa radom savremeno opremljena biblioteka. U njoj studenti, osim što imaju mogućnost da iznajme stručnu i opštuliteraturu takođe mogu da izučavaju svoju ili bibliotečku građu.
Pored velikog fonda knjiga i časopisa u štampanoj i elektronskoj formi, u biblioteci se nalazi i 9 računara povezanih na mrežu svih mreža. Time je studentima Univerziteta omogućen pristup svim svetskim informacijama i referencama.

<< Početna