Web Apeiron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


FAKULT POSLOVNE
EKONOMIJEMenadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
IT inženjering


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija


FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja
Holistički menadzment
svi studijski programi i sve godine studija!

Predavači prof. dr Florin Munteanu,
Prof. dr Dario Andreta i prof. dr Dario Belloma će predstaviti sledeće tematske cjeline:
• Potrebe za novim inventitivnim projektitima
• Teorija haosa
• Teorijska osnova svega postojećeg
• Analiza kriza
• Univerzalne konstate i njihova interpretacija
• Brojevi na kojima su bazirani prirodni zakoni

 

<< Početna