Web Apeiron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


FAKULT POSLOVNE
EKONOMIJE



Menadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA




IT inženjering


Nastavnička informatika



FAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija


FAKULTET PRAVNIH
NAUKA



Opšte pravo

Poslovno pravo



FAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja




Panevropski univerzitet "APEIRON" objavljuje konkurs za upis na postdiplomske studije u trajanju:
a) tri semestra za studente sa završenim četvorogodišnjim fakultetom
b) četiri semestra za studente sa završenim trogodišnjim fakultetom
na sledećim studijskim programima:










<< Početna