Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Fizioterapija i radna terapija :: Deskriptori studija

Fizioterapeuti vrednuju, planiraju i sprovode programe rehabilitacije koji poboljšavaju ljudske pokretne sposobnosti, maksimiziraju sposobnost kretanja, olakšavaju bol i liječe ili sprečavaju fizičke promjene povezane sa povredama, zarazama i drugim nedostacima. Oni primjenjuju širok spektar fizičkih terapija i tehnika kao što su kretanje, ultrazvuk, zagrijavanje, laserske i druge tehnike.

Zadaci uključuju:

 • testiranje mišićne, nervne, vezivne i funkcionalne sposobnosti kako bi se identifikovali fizički problem pacijenata;
 • uspostavljanje ciljeva liječenja sa pacijentima i propisivanje programa liječenja;
 • liječenje pacijenata kako bi se umanjio bol, poboljšala cirkulacija, ojačali mišići, poboljšali kardiovaskularni sistem i disajni organi, obnovila vezivna pokretljivost i usavršila ravnoteža i koordinacija;
 • korištenje terapeutskih mogućnosti vježbe, toplote, hladnoće, masaže, manipulacije, hidroterapije, elektroterapije, ultraljubičastih i infra-crvenih zraka i ultrazvuka u liječenju pacijenata;
 • pregledanje, konstantno nadziranje i ocjenjivanje programa liječenja;
 • davanje uputa pacijentima i njihovim porodicama u procesu kućnog liječenja;
 • vođenje zabilješki o statusu pacijentovog zdravlja i reakcije na liječenje putem medicinskih kartona i podjela tih informacija sa drugim zdravstvenim stručnjacima kako bi se osigurao nastavak liječenja;
 • razvoj i sprovođenje programa za zaštitu i sprečavanje uobičajenih fizičkih bolesti i poremećaja.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"