Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Ciljevi sposobnosti

Laboratorijsko-medicinski inženjeri su osposobljeni dza:

 • hemijsku analizu tjelesnih tečnosti, uključujući i kičmenu, krv i urin, kako bi se ustanovilo prisustvo normalnih i nepravilnih komponenata;
 • obavljanje, podešavanje i održavanje opreme korištene u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi, kao što su spektrofotometri, kalorimetri, fotometri i kompjuterski kontrolisana sredstva za analizu;
 • unos podataka dobijenih analizom laboratorijskih testova i kliničkih rezultata u arhivske sisteme i saopštavanje rezultata medicinskim Stručnjacima i drugim zdravsrvenim radnicima;
 • analizu uzoraka biološkog materijala za hemijski sadržaj ili reakciju;
 • podešavanje, čišćenje i održavanje laboratorijske opreme;
 • analizu laboratorijskih istraživanja u svrhu provjeravanja tačnosti rezultata;
 • pravljenje i nadgledanje programa kako bi se osigurala tačnost laboratorijskih rezultata i razvoj, standardizacija, vrednovanje i izmjena postupaka, tehnika i testova korištenih u analizi uzoraka;
 • nabavka uzoraka, njega, izolacija i identifikovanje mikroorganizama za analizu;
 • ispitivanje ćelija sa promjenom boje kako bi se ustanovile abnormalnosti;
 • vakcinisanje oplođenih jaja ili drugih bakterioloških medija sa organizmima.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"