Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Menadžment u zdravstvu :: Deskriptori studija

Rukovodioci zdravstvenih ustanova za zadravstvene usluge sa 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima ustanove u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju, organizuju, vode i kontrolišu), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje sa direktorima ostalih organizacionih jedinica preduzeća.

Ti poslovi uključuju:

planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu pružanja usluga vanjskim korisnicima, kao što su različite vrste zdravstvenih usluga, zdravstveno osiguranje, poslovi sa analizama, obrada podataka, istraživanje tržišta, računovodstvo, laboratorijski inžinjering, čišćenje objekata, tehnička ispitivanja i analize, reklamiranje i pakovanje;

 • osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i finansijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova;
 • planiranje i upravljanje dnevnim operacijama;
 • kontrolu troškova;
 • uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova;
 • nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;
 • nadgledanje izbora, osposobljavanja i rada osoblja;
 • predstavljanje organizacione jedinice u okviru nadležnosti u preduzeću ili izvan njega;
 • nadzor ostalih saradnika.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"