Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sanitarni inženjering :: Ciljevi sposobnosti

Na osnovu obrazovnog profila diplomiranog sanitarnog inženjera i diplomiranog sanitarnog inženjera - specijaliste, u domenu diplomskog, specijalističkog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih subspecijalizacija/usmjerenja, koje kvalifikuju studente za stručne odn. ekspertne, administrativne, upravljačke i konsultantske poslove u sektoru sanitarnog inženjeringa, sanitarnog nadzora i sanitarno-ekološke zaštite i to u javnim i privatnim santarnim, zdravstvenim i laboratorijskim ustanovama, inspekcijskim ustanovama, zdravstvenim fondovima i organima lokalne uprave odn. organima državne uprave.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskom programu "Sanitarnog inženjeringa" osposobljeni su za zanimanja i poslove:
Sanitarni inženjer u preventivno-zdravstvenim djelatnostima i djelatnostima proizvodnje i prometa namirnica, (zanatski industrijski objekti, megamarketi itd), sanitarni inženjer (ekspert) u ustanovama za praćenje ekoloških rizika (ministarstva i institiuti) i komunalnim djelatnostima (čistoća, vodovod, groblja itd.), sanitarni inženjer (ekspert) u inspek-cijskim organima i sanitarni inženjer u ekološkim institucijama i organi-zacijama.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"