Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sanitarni inženjering :: Deskriptori studija

Inspektori i saradnici zdravlja okoline i radne sredine istražuju implementaciju pravila koja se odnose na faktore sredine koji mogu uticati na ljudsko zdravlje, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu i sigurnost procesa u proizvodnji robe i usluga. Oni mogu da implementiraju i ocjenjuju programe za uspostavljanje i poboljšanje sigurnosti i sanitarnih uslova, pod nadzorom stručnjaka za zdravlje.

Zadaci uključuju:

 • Savjetovanje predstavnika poslodavaca i radnika po pitanju implementacije vladinih i drugih pravila koja se odnose na radnu sredinu i radno mjesto;
 • Pregledanje radnih mjesta kako bi se osiguralo da radna sredina, mašine i oprema odgovaraju vladinim i drugim pravilima i standardima čistoće i/ili zdravlja i sigurnosti okoline i radne sredine;
 • Savjetovanje u domenu sanitarnih problema i tehnika okoline;
 • Pregledanje radnih mjesta i dobijanje činjenica putem eseja, posmatranja i drugih sredstava o radnoj praksi i nezgodama na radu, kako bi se vidjelo da li je sve u skladu sa sigurnosnim pravilima;
 • Pregledanje područja za proizvodnju, obradu, transport, rukovanje, lagerovanje i prodaju proizvoda, kako bi se osiguralo da je sve u skladu sa vladinim i drugim pravilima i standardima;
 • Savjetovanje preduzeća i javnosti o implementaciji vladinih i drugih pravila koja se tiču higijene, čistoće i kvaliteta primarnih proizvoda, hrane, lijekova, kozmetike i sličnih proizvoda;
 • Pregledanje uređaja kako bi se osiguralo da odgovaraju vladinim i drugim pravilima koja se tiču emisije otpada i odstranjivanja opasnog otpada;
 • Pokretanje aktivnosti održavanja i poboljšanja higijene i sprječavanje zagađenja vode, vazduha, hrane ili tla;
 • Promovisanje preventivnih i korektivnih mjera, kao što su kontrola bolesti koje se prenose organizmima i štetnim supstancama u vazduhu, higijensko rukovanje hranom, čisto odstranjivanje otpada i čišćenje javnih mjesta;

Procjena količine i troškova materijala i rada potrebnog za projekte zdravlja, sigurnosti i poboljšanja čistoće.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"