Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sanitarni inženjering :: Kompetencije

Specifične kompetencije koje dobijaju studenti u programu "Sanitarnog inženjeringa":
Sanitarni inženjeri se bave okolinom kao sistemom koji treba kontrolisati, modifikovati i adaptirati u zaštiti zdravlja pojedinca, lokalnih zajed-nica i globalnog društava. Stoga će sanitarni inženjeri biti osposobljeni da u skladu sa zakonskim propisima, samostalno ili timski obavljaju sanitarni nadzor sanitarno-tehničkih uređaja za snabdijevanje pitkom vodom i dispoziciju otpadnih materija; nadzor nad prometom namirnica i hrane u dijelu vezanom za prevoz, uskladištenje i prodaju namirnica; nadzor prometa otrova; nadzor tehnoloških procesa prehram-bene industrije, kontrola i nadzor kvaliteta zraka, kontrola proizvodnje i prometa predmeta opšte upotrebe koji su od uticaja na javno zdravlje; sprovode i nadziru postupake dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Sanitarni inženjeri će biti osposobljeni da vrše analizu faktora okoline i djelovanje pojedinaca i organizacija koji bi mogli dovesti do oštećenja zdravlja, te da predu-pređuju, sprećavaju i saniraju posljedice takvog djelovanja i upozoravaju nadležne službe na uočene propuste. Sanitarni inženjer takođe sprovodi postupke za poboljšanje faktora koji djeluju u prirodnoj sredini u cilju sprečavanja negativnih utjecaja na zdravlje i unapređivanja zdravlja pojedinca, socijalnih grupa i stanovništva u cjelini.

Sanitarni inženjer obavlja poslove preventivne zdravstvene djelatnosti sa naročitim naglaskom na inter-disciplinarni pristup. Vrši poslove sanitarnog inspektora i državnog graničnog sanitarnog inspektora. Može da radi na poslovima referenta-eksperta za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u ustanovama i firmama koje obavljaju ovu djelatnost, te referenta-eksperta za poslove uvoza, proizvodnje, korištenja i prevoza otrova. Isti profil predviđen je u ustanovama i firmama koje obavljaju fizičko-hemijska ispitivanja namirnica i predmeta opšte upotrebe. Laboratoriji proizvođaća namirnica odn. toksičnih supstanci moraju takođe zapošljavati eksperte u oblasti sanitarnog inženjeringa.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"